Oldtimerverzekering

Oldtimerverzekering

Veel mensen willen graag genieten als zij een klassieker hebben. Het geeft rust als de klassieker (auto of motor) voldoende verzekerd is. Het belangrijkste is dat er onbezorgd genoten kan worden van de oldtimer als deze verzekering is afgesloten. Een goede dekking is van groot belang. Voordat de verzekering af wordt gesloten is het aan te raden een berekening te doen zodat duidelijk wordt wat de kosten zijn en wat er wordt gedekt. Er zijn standaard dekkingen, maar er kan ook gekozen worden voor de allrisk dekking.

 

Er zijn echter nog een aantal aanvullende verzekeringen mogelijk, namelijk de verhaalrechtsbijstand en de schadeverzekering voor inzittenden. Het is belangrijk dat hier goed naar wordt gekeken. Bij de premie van de allrisk dekking wordt er gekeken naar de waarde van de auto of de motor. De waarde kan vast worden gesteld aan de hand van een taxatie. Dit wordt gedaan door een erkende taxateur. Dit hoeft niet ieder jaar vastgesteld te worden, dit wordt vaak eens per drie jaar gedaan. Er zijn vaak kortingen mogelijk bij diverse aanbieders.