MKB betaalt massaal teveel voor zorgverzekering

Voor werknemers en zelfstandigen in het MKB is de zorgverzekering vaak, onterecht, een grote kostenpost. Zij maken vaak geen gebruik van collectiviteitskorting en betalen zo per persoon honderden euro’s per jaar teveel aan de zorgpremie.

 

De Collectiviteitskorting is een percentage wat de zorgverzekeraar in mindering brengt op de premie van uw zorgverzekering, omdat u zich als een groep bij de zorgverzekeraar meldt. Deze korting kan per persoon oplopen tot een bedrag van tussen de €150,- en €250,- per jaar.

 

Werknemers in grotere organisaties krijgen vaak via hun werkgever de mogelijkheid om een collectiviteitskorting te krijgen indien zij zich bij de, door de organisatie uitgekozen, zorgverzekeraar aansluiten.

 

Maar ook voor de kleinere bedrijven in Nederland, inclusief ZZP-ers, kunnen aanspraak maken op collectiviteitskorting. Het probleem is echter dat een klein bedrijf vaak gezien zijn geringe omvang een slechtere onderhandelingspositie heeft bij de zorgverzekeraars.

 

Daarom heeft de Stichting Zorg voor Koopkracht een collectief opgericht speciaal voor het MKB in Nederland. Hier hebben al vele MKB-ers zich bij aangesloten, waardoor zij voor zorgverzekeraars een waardevol collectief zijn en zij tijdens onderhandelingen er vaak meer uithalen dan losse bedrijven.

 

Een ander voordeel is dat je bij dit collectief niet gedwongen wordt om je bij een specifieke zorgverzekeraar aan te sluiten. De Stichting Zorg voor Koopkracht biedt de mogelijkheid om bij 10 grote zorgverzekeraars in Nederland de zorgverzekering af te sluiten en te profiteren van de collectiviteitskorting.

 

De korting geldt niet alleen op de basisverzekering, maar ook op aanvullende verzekeringen. Op aanvullende verzekeringen is de collectiviteitskorting vaak zelfs hoger.

 

Het aansluiten bij dit collectief is kosteloos en zonder verdere verplichtingen, maar geeft dus wel recht op collectiviteitskorting voor werknemers en zelfstandigen in het MKB. Hiermee bespaart u een zoektocht en onderhandelingen met zorgverzekeraars.

 

19 november is ieder jaar de uiterste datum waarop de zorgpremies voor het komend jaar bekend zijn gemaakt. Dus u kunt nu op de site van de Stichting Zorg voor Koopkracht een een overzicht van alle premies en collectiviteitskortingen vinden voor het komende jaar.